Aleš Gerloch ČLOVĚKEM

Aleš Gerloch ČLOVĚKEM

”Non est princeps supra leges, sed leges supra principem.” Ne panovník nad zákony, ale zákony nad panovníkem (nad všemi lidmi). Plinius mladší, Secundus, římský advokát, (a.d. 61 – 113) Komu je etika nebezpečná a proč lidskost mizí. Všichni na Zemi jsme semíláni...