Poskytuji právní služby advokáta podle Zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii v platném znění,

a to v oblasti práva občanského, zvláštních řízení soudních, práva korporátního, rodinného, úpadkového i správního. 

Pomohu a zastoupím Vás

ve věcech rozvodu, péče o nezletilé, výživné, vypořádání majetku po rozvodu manželství, zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vypořádání dědictví, sousedských sporů atp. 

Provedu revizi či sepíšu nové smlouvy o dílo,

darovací a kupní, včetně převodů nemovitostí, příkazní, nájemní a jiné včetně inominátních, smlouvy pracovní, stanovy pro bytová družstva a společenství vlastníků.

Poradím Vám

s uplatněním nároků na odškodnění za průtahy v řízení a nemajetkovou újmu.

 

Nové paradigma – že nutným základem jednání je etika a právo spolupráce, tedy proces pochopení a empatie, podporuji svým přístupem ke klientům již třicet let

Odměnu za právní služby advokáta

účtuji dle Vyhlášky o odměnách advokátů č. 177/1996 Sb. v platném znění, tzv. advokátního tarifu.

V souladu se Zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele platí, že dojde-li mezi advokátem a klientem (spotřebitelem) ke sporu, a tento spor nebude vyřešen dohodou, může se klient obrátit na Českou advokátní komoru jako příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Další informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Mgr. Marie Voříšková, advokát,  dle osvědčení:

  • ČAK v Praze č. 06365 ze dne 19.8.1996
  • privátní komerční právník od r.1991
  • zaměstnanecká právnická praxe od r.1986

Sídlo:  okres Jičín, Pecka, Horní Javoří 23, PSČ 507 82
Pobočka kanceláře: Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44
Telefon: + 420 773 458 333
E-mail : maria@voriskova.cz

Podle zápisu v seznamu správců konkursní podstaty pod ev.č. KS HK 34/93–A,

jsem byla ustanovena na základě usnesení KS v Hradci Králové v dnes již skončených konkursních řízeních správcem konkursní podstaty (případně likvidátorem) těchto úpadců:
ŠECL František, Chotěboř, SEVERKA LEDEČ s.r.o. v likvidaci, Ledeč nad Sázavou, NYKODÝMOVÁ Libuše, Ostřetín, Holice v Čechách, DVOŘÁK Miloš, Dohalice, Hradec Králové, ENT – AX, s.r.o., Pardubice, Ing. CALETKA Bohumír, Hořice v podkrkonoší, TAXIS, s.r.o., Lázně Bohdaneč, FM STEKO, s.r.o., Slatiňany, REVO VM s.r.o., Pardubice, GARMOND CZ, s.r.o., Lázně Bohdaneč, ČAPEK Karel, Turkovice u Přelouče, FAJFR Milan, Choceň, VLČEK Petr, Pardubice, MVDr. KLIMPLOVÁ Monika, Pardubice Svítkov

V řízeních trestních vystupuji vesměs výlučně jako obhájce ex offo  vědomím, že právo na ochranu svých práv má ve svízelné životní situaci každý člověk.