Já člověk

Jako několik (nejméně pět) vysoce vyspělých civilizací před námi, nyní i my,  “lidé moudří – sapiens”, ověřujeme v praxi hypotézy, že jedinou možnou vládou k udržitelnému rozvoji lidstva a ke šťastnému životu každého člověka je jeho odevzdanost vyšší moci a vlastní jedinečnosti. Úcta k emocím, jako autentickým vysokofrekvenčním informa cím. Protože člověk není predátor, a život není jen boj.

O mně, chytré Marii a bláznivé Viktorce

Už jako malému dítěti se mi na světě nelíbilo, rodiče nás se sestrou vychovávali přísně k jistotě, že na světě jsme všichni především proto, abychom vyhovovali druhým. Nelásku ke světu ve mně posilovali, když nám nejbližší i různě vzdálení příbuzní stále opakovali, že my přece “máme všecko” a za to “musíme být vděčni”.

Nenáviděla jsem své krátké silné nohy, kudrnaté vlasy, křivé zuby a co hůř, už od dvanácti prsa! Nerozuměla jsem, proč je tak důležité to všecko kolem, co “MÁME”, tedy věci, peníze a iluzorní, údajně racionální dojmy. Nikoho kolem mě nezajímalo, co unitř sebe cítíme, čím “sktečně JSME”. 

Protože autority v rodině rozhodly, vystudovala jsem právo na Karlově univerzitě v Praze. 

Zpočátku ještě při studiu jsem si celkem šest let užívala mateřskou „dovolenou“ s dvěma syny a pak, po pár letech zaměstnanecké právnické praxe, jsem složila advokátní zkoušky, abych v roce 1991 zahájila privátní právní praxi. 

Záhy jsem začala zjišťovat, že problémy mých advokátních klientů jsou neoddělitelně propojeny s jejich neuspokojenými citovými potřebami, dokonce jsem viděla, že citové a právní problémy lidí jsou v pevném vztahu příčiny a následku, potlačují až eliminují v jednání lidí především etiku, a před soudy se trvale efektivně vyřešit nedají.

Proto jsem se po vrcholu svého skoro patnáctiletého “ledového” manželství – plicním nádoru, jeho přirozeném sebeuzdravení, a „bosém“ přechodu ohně v roce 1993, začala vedle advokátní praxe věnovat také praktikování regresních (návratových) terapií, později také vedení systemických konstelací a dalších různých druhů ozdravných působení na tělo, mysl i prostor (Joga, Čchi-kung, Tai-chi, Feng-šuej). Při tom jsem zkušenostně poznávala monitoring, mentoring, koučing a různé jiné směry rozvoje osobnosti v tuzemsku i v zahraničí.
Začínala jsem tušit, že mé soukromé klinické “advokátní i neadvokátní” bádání s mnoha klienty jen potvrzuje platnost přirozeného zákona udržitelnosti lidského žití, totiž, že dobře vládnout lidem nemohou ani autority (včetně rodičů) s požadavkem více “správných” vědomostí a rychlejších výkonů k nekonečnému ekonomickému růstu, ani nové technologie, ani doporučení většiny lékařů a psychologů – žít a jednat podle “odborného návodu” zdravě a bez emocí, takzvaně “normálně” a “adekvátně”. 

Praktické možnosti výkonu advokacie mě proto nenaplňovaly zcela, efektivní řešení lidských problémů výrazně přesahovalo možnosti střízlivého a věcného výkonu advokacie poplatného své době.   

KONEČNĚ JE MI PRÁCE RADOSTÍ.
MŮŽU LIDI INSPIROVAT  K NÁVRATU K CITU LIDSKOSTI, K SEBEÚCTĚ A VDĚKU ZA ZÁZRAK ŽIVOTA, K VNÍMÁNÍ GENIÁLNĚ JEDNODUCHÉ ROVNOVÁHY VŠEHO. 

„Osobní síla je tím, co rozhoduje, kdo může z tohoto odhalení něco získat a kdo nikoli… Málo, pramálo lidí je ochotno jí naslouchat. Ještě méně jich je ochotno jednat v souladu s tím, co slyšeli. A z těch, kteří jsou ochotni podle toho také jednat, má jenom pár dostatek osobní síly, aby svými činy něčeho dosáhli. Tím se tajemství učení čarodějů redukuje na rutinu. Rutinu tak prázdnou, jako je kterákoli jiná.“

Don Juan

Učení Los nuevos videntes (výňatek)


Stručný přehled mého "osobnostního" vzdělávání :
1993

Cesta sebepoznání „Zlatá mysl“, E.Velechovská vz. manželů Bodákových, Austrálie

1993

Přechod ohně „Zlatá mysl“, manželé Bodákovi, Austrálie

1993

Sebepoznání pro děti s rodiči „Zlatá mysl“, Bodákovi, Austrálie

1994

Výuka Hlubinné regresní abreaktivní psychoterapie, A.Dragomirecký, ČVUT Praha

1995

Holotropní dýchání, Mgr. Zlatka Hálová, Ph.D., žákyně prof. Stanislava Groffa, USA 

1995-96

Cvičení hathajoga, Ing. Stanislav Lebeda

1997-99

Vzdělávací prožitkové semináře PSYPOS, Ing. Jozef Lengyel

1996-00

Cvičení Tai tchi, Jan Pletánek

1999+2002

Prožitkové poznávání arabské Afriky, odkazy starého Egypta, poučný zážitek Islámu

2000

Prožitky a poznatky z Ruska – z Moskvy až ke Kazachstanu (inspirováno S.N.Lazarevem)

2001

Výukový kurz Shiatsu, Jan Pletánek

2002-09

Koučing cvičení Cchi-kung

2006-18

Praxe kanisterapie – dobrman Anny Rytmus ze Psoluky

2007

Rodinné konstelace, Jan Bílý, žák mistra OSHO

2007

Systemické konstelace pro pomáhací profese, Jan Bílý, žák OSHO

2007

Prožitkové poznávání Ameriky -Kanada, Ontário, po stopách Irokézů

2008

Léčení světlem, Dar-Ja,žák Barbary Ann Brennan, autorky knihy Ruce světla

2008-14

Praxe koučing – Voříškové odpočinky, systemícké konstelace, cvičení Čchi kung

2009

Prožívání Tantra, John Hawken, člen šamanské lóže Dreamweavers Morningstar

2009

Prožitkové poznávání – Kanárské ostrovy

2009

Výuka Lymfodrenážní masáže a cvičení TAO, Boris Tichanovský, Tibet

2010

Prožitkové poznávání Peru a Bolívie, po stopách Inků a předinckých národů

2011

Prožitkové poznávání ostrova Island, po stopách Vikingů

2011

Prožitkové poznávání ostrova Kréta – ostrov Řeckých bohů

2011

DAMU Praha, účast na výzk. projektu prof. Ivana Vyskočila – Dialogické jednání

2011-13

Akademie múzických umění v Praze, studium kreativní pedagogiky a pedagogiké kondice na Katedře autorské tvorby a kreativní pedagogiky DAMU

2018

Rozpouštění minulosti cestami od kořenů pokrevních předků – Vysoké Tatry, Myjava, přes Zemplín a zpět přes Luhačovice, Pardubice až domů, do Prahy a Českého ráje

2019

Cesta kolem světa – Praha, Kanada Vancouver, přes Pacific na Nový Zéland, Auckland s měsíčním pobytem na obou ostrovech New Zealand, poznávání života Maorů, matriarchát a rugby v praxi každodenního života… a pak zpátky do Austrálie Sydney, Spojené arabské emiráty Dubai, a konečně zase Praha

2020…

Korona krize…