Nebuďte korektní!

Miluju Advent. Překypuje klidem a všudypřítomnou narůstající tmou, takže nás nutí vnímat nitro, protože vně není vidět nic, než ta tma. Také se Advent vyznačuje zimou a vlhkými srážkami, takže lidi nutí se zachumlat do teplého úkrytu, aby nepodlehli ne-moci. Též je Advent často doprovázen mrazem, čímž vlhko pod naší rychlou chůzí a jízdou klouže, a tak nás nutí zpomalit. My zpomalení, nebo dokonce zastavení, zachumláme svá těla do toho tepla a ve tmě zavnímáme sebe zevnitř. Ale to není vůbec lehké, jak by se snad mohlo zdát.

Údajně k ulehčení se o Adventu jako o Příchodu Světla dozvídají ve svatostáncích příslušníci církví oddaní církevním hodnostářům, jako prostředníkům mezi člověkem a tím nepoznatelným, co nás všechny (jistě i církevní hodnostáře) obklopuje a převyšuje. Že po tmě má přijít světlo, mohou vnímat i protestanti, sola scriptura, bez magického uctívání svatých. A dokonce i my všichni, církevně či jakkoliv jinak neorganizovaní lidi laici, můžeme vidět nárůst tmy a příchod světla prostě v přírodě svýma očima, “víme” o tom, že po dovršení tmy zase nastane zimní slunovrat. Mohli bychom se tedy o Adventu na ten příchod klidně a v tichu těšit.

Jenže člověk chytrák, chytrák organizovaný i chytrák relativně nezávislý, bystře dovodí, že Advent je svou tmou, zimou a kluzkem velice nekorektní. Není věcně správný, “nevedoucí ke zhoršení pozice ani při nejlepší možné reakci soupeře”, jak se prý říká v šachu. Advent není ani “…v duchu zásad slušného vztahu mezi lidmi, (společensky) bezvadný, uhlazený, slušný a zdvořilý…”, jak píše o korektním ABZ slovník cizích slov. Advent není korektní ani politicky, je zjevně svázán i s nepříznivými konotacemi a stereotypy, a proto může být určitými lidmi vnímán jako provokující či urážlivý, nebo může posilovat milovníky tmy jako utlačovatele v nadřazených a diskriminujících postojích vůči těm, kteří adventní tmu jen neradi trpí. Hnutí politické korektnosti by bylo i zde bezzubé, zase by asi došlo k rozporu mezi politicko-korektními tématy a masmédia by si zase nebyla jistá, které politicko-korektní dogma podporovat, jestli tmu, nebo světlo.

Takže to není vůbec tak lehké, jak by se snad mohlo zdát, zpomalit, nebo dokonce zastavit se a zachumlat do toho tepla a vnímat se zevnitř. My přece potřebujeme “fungovat”! Korektně narovnáme všude a všecko a hybaj ! Místo tmy rozsvítíme, místo samoty vyrazíme do davů, místo zpomalení zrychlíme, a pochopitelně ještě víc spěcháme, znáš to, stres, abychom se řádně připravili na ten Příchod, jak tlumočí latiníci. Abychom nezklamali ty druhé, abychom někoho nezasáhli svou otevřeností či upřímností, abychom dokázali být korektní. To znamená, abychom sami sebe potlačili, stlačili se někam dovnitř, k průduškám, do plic, do srdce, někteří snad až k žaludku. S čistou hlavou, jasně. Abychom nepřestali být poslušní systémům mocnějších. Abychom náhodou klidným vhledem hlouběji do svého uprostřed sami nezjistili, že odevzdat se jeho vedení je klidně a radostně možné, jen když je v něm čisto. Abychom pak nezjistili, že když ve svém uprostřed místo čistoty nalezneme těžkou lepkavou tmu, můžeme tu tmu beztrestně vertikálně ze svého těla vypouštět, vykřičet a vydýchat nahoru, nebo vydupat a vytlouci dolů. Zdánlivě nekorektně, protože vypuštěné vertikálně se jednoduše nešíří horizontálně na další živé bytosti, ani se k vysílači nevrací tak, jak se šíří a vrací například “korektní” agresivní mlčení a vychytrale odborné hlasité korektní projevy.

I v tomhle je Advent nekorektní, že naši vnitřní tmu vypuštěnou vertikálně prostě pohltí a v nás, úplně bez chytračení, usilování a snažení, se samo od sebe rozprostře světelné radostno. Asi nějaká Automediace®, co mezi lidmi od nepaměti funguje přirozeně.

Miluju Advent, i když je prokazatelně nekorektní. Nutí živé lidi ke zpomalení a vhledu dovnitř, a dává jasně najevo, že ke svému nucení živých lidí k uvnitřnění nepotřebuje žádný systém vytvořený lidskými odborníky ani lidskými úředníky.

Vy si své Automediaci® říkejte jak chcete, věřte jí nebo ne, stejně je to přirozený nesmrtelný proces poznávání a zrání. Také Váš proces. Můžete dovnitř, nebo ven. Vertikálně čistit sebe, nebo horizontálně šířit tmu.

Všem lidem proto přejeme dovolit si nebýt korektní a užít si po přijetí užitečné tmy radost z návratu Slunce slavnostně.

S úctou k přírodě, k životu a k sobě - pod svou hrudní kostí.

V Praze, 7. prosince 2017, Victoria naturae s.r.o.