Kontakt

Mgr. Marie Voříšková, advokát
u České advokátní komory č. 6365
Mgr. Marie Voříšková,
autor Automediace®

IČ: 46521488
Spolupracující provozovatel Automediace® :
VICTORIA NATURAE, s.r.o.
,
IČ: 01507621
Sídlo:Podkrkonoší, okr. Jičín, Pecka,
Horní Javoří 23, PSČ 507 82
Pobočka, trvalé bydliště:Praha 2, Vinohrady, Mánesova 44,
PSČ 120 00
Tel.:+420 773 458 333
E-mail:maria@voriskova.cz
info@automediace.cz
voriskovaautomediace@gmail.com
Bez obav nás kontaktujte.
Jsme tu pro Vás.

Ať jste odkudkoliv, vážíme si Vašeho zájmu své problémy řešit a oceňujeme Vaši snahu jít statečně proti strachu…

Viktorka Automediace® je přihlášená na Facebooku a píše pro vaši úlevu a radost…

Knížku “Zpověď advokátky” jsem napsala pod jménem Marie Voříšek pro kolizi mého vlastního jména s pseudonymem již nežijící Marie Šindelářové-Voříškové, která napsala např. Cikánské pohádky a řídila dětský časopis Punťa.

Slovo automediace® je ochrannou známkou slovní č. 336810 zapsanou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v Praze.

Logo "srdíčko" je chráněno ochrannou známkou grafickou č. 336811 zapsanou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v Praze.

O mně, o člověku:

Vystudovala jsem právo na Karlově univerzitě v Praze. Zpočátku ještě při studiu jsem si užívala mateřskou "dovolenou" s dvěma syny celkem šest let a pak, po pár letech zaměstnanecké právnické praxe, jsem složila advokátní zkoušky, abych v roce 1991 zahájila privátní právní praxi.

Záhy jsem začala zjišťovat, že problémy mých advokátních klientů jsou neoddělitelně propojeny s jejich neuspokojenými citovými potřebami, dokonce jsem viděla, že citové a právní problémy lidí jsou v pevném vztahu příčiny a následku, potlačují až eliminují v jednání lidí především etiku, a před soudy se vyřešit nedají.

Praktické možnosti výkonu advokacie mě proto nenaplňovaly zcela, efektivní řešení lidských problémů výrazně přesahovalo možnosti střízlivého a věcného výkonu advokacie poplatného své době. Proto jsem se po spontánním uzdravení plicního nádoru a "bosém" přechodu ohně v roce 1993 začala vedle advokátní praxe věnovat také praktikování regresních (návratových) terapií, později také vedení systemických konstelací a dalších různých druhů ozdravných působení na tělo, mysl i prostor (Joga, Čchi-kung, Tai-chi, Feng-šuej). Při tom jsem zkušenostně poznávala monitoring, mentoring, koučing a různé jiné směry rozvoje osobnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Začínala jsem tušit, že mé soukromé klinické “advokátní i neadvokátní” bádání s mnoha klienty jen potvrzuje platnost přirozeného zákona udržitelnosti lidského žití, totiž, že dobře vládnout lidem nemohou ani autority (včetně rodičů) s požadavkem více “správných” vědomostí a rychlejších výkonů k nekonečnému ekonomickému růstu, ani nové technologie, ani doporučení většiny lékařů a psychologů - žít a jednat podle “odborného návodu” zdravě a bez emocí, takzvaně “normálně” a “adekvátně”.

Mnoho stovek mých klientů za téměř třicet let mé praxe mi opakovaně ukazovalo, že člověk je schopen se uzdravit a svůj život vnímat jako šťastný jedině tehdy, když svého “dobrého vládce” objeví s otevřeností a odevzdaností uvnitř sebe.

Jako několik vysoce vyspělých civilizací před námi, nyní i my, současní “lidé moudří - sapiens”, ověřujeme v praxi hypotézy, co je jedinou možnou vládou k udržitelnému rozvoji lidstva a ke šťastnému životu každého člověka.

S přesvědčením, že ve společnosti lidí má dobrovolně dodržovat demokraticky přijaté zákony každý člověk bez rozdílu, nadále prosazuji výkon advokátní činnosti v souladu s původní přirozenou lidskou touhou po spravedlnosti.

Stručný přehled mého "osobnostního" vzdělávání:
1993 - Cesta sebepoznání "Zlatá mysl", E.Velechovská vz. Bodákových,Austrálie
1993 - Přechod ohně "Zlatá mysl", manželé Bodákovi, Austrálie
1993 - Sebepoznání pro děti s rodiči "Zlatá mysl", Bodákovi, Austrálie
1994 - Výuka Hlubinné regresní abreaktivní psychoterapie, A.Dragomirecký, ČVUT Praha
1995 - Holotropní dýchání, Mgr. Zlatka Hálová, Ph.D., žákyně prof. Stanislava Groffa, USA
1995-96 - Cvičení hathajoga, Ing. Stanislav Lebeda
1997-99 - Vzdělávací prožitkové semináře PSYPOS, Ing. Jozef Lengyel
1996-00 - Cvičení Tai tchi, Jan Pletánek
1999 a 2002 - Prožitkové poznávání arabské Afriky, odkazy starého Egypta
2000 - Prožitky a poznatky z Ruska - z Moskvy až ke Kazachstanu (inspirováno S.N.Lazarevem)
2001 - Výukový kurz Shiatsu, Jan Pletánek
2002-09 - Koučing cvičení Cchi-kung
2007 - Rodinné konstelace, Jan Bílý, žák mistra OSHO
2007 - Systemické konstelace pro pomáhací profese, Jan Bílý, žák mistra OSHO
2007 - Prožitkové poznávání Ameriky -Kanada, Ontário, po stopách Irokézů
2008 - Léčení světlem, Dar-Ja,žák Barbary Ann Brennan, autorky knihy Ruce světla
2009 - Prožívání Tantra, John Hawken, člen šamanské lóže Dreamweavers Morningstar
2009 - Prožitkové poznávání - Kanárské ostrovy
2009 - Výuka Lymfodrenážní masáže a cvičení TAO, Boris Tichanovský, Tibet
2010 - Prožitkové poznávání Peru a Bolívie, po stopách Inků a předinckých národů
2011 - Prožitkové poznávání ostrova Island, po stopách Vikingů
2011 - Prožitkové poznávání ostrova Kréta - ostrov Řeckých bohů
2011 - DAMU Praha, účast na výzk. projektu prof. Ivana Vyskočila, Dialogické jednání
2011-13 - Akademie múzických umění v Praze, studium kreativní pedagogiky a pedagogiké kondice na Katedře autorské tvorby a kreativní pedagogiky DAMU

Don Juan: Učení Los nuevos videntes (výňatek)

"Osobní síla je tím, co rozhoduje, kdo může z tohoto odhalení něco získat a kdo nikoli… Málo, pramálo lidí je ochotno jí naslouchat. Ještě méně jich je ochotno jednat v souladu s tím, co slyšeli. A z těch, kteří jsou ochotni podle toho také jednat, má jenom pár dostatek osobní síly, aby svými činy něčeho dosáhli. Tím se tajemství učení čarodějů redukuje na rutinu. Rutinu tak prázdnou, jako je kterákoli jiná.”

Přeji každému z Vás, ať se Vám tvorba Vášeho šťastného života daří. Marie Voříšková