AUTOMEDIACE®

Automediace® je přirozeným mechanismem každého lidského života.

Slovo automediace® jsme zařadili do slovníku cizích slov poté, co jsme jej vytvořili spojením původně latinských slov: slova AUTOS – česky sám, já, jeden, „autor“ a slova MEDIETAS – střed, prostředek, příp. MEDIUM – uprostřed, prostředník.
Slovo automediace® je ochrannou známkou slovní č. 336810 zapsanou u Úřadu pro průmyslové vlastnictví v Praze.
Autor a vlastník ochranných známek č.336810 a č.336811, Mgr. Marie Voříšková, advokát, poskytuje vedle výkonu advokacie poradenství Automediace® s písemným souhlasem České advokátní komory vydaným dne 16.6.1999.

Automediace®

Šíří osvětu o možném návratu k lidskosti, protože základem zdravého fungování společnosti je důvěra a etika. Prostřednictvím spontánně probíhajícího procesu Automediace® se může každý člověk navracet k emoční důvěře, k sebeúctě, k přírodní rovnováze v sobě.

Sebeuzdravování každého jednotlivce se děje otevřeným kultivovaným prožíváním vlastních negativních emocí.

Bod prvotní pozornosti člověka se přesouvá z racionálního soustředění vně (z tenzí hektického světa) zpět k přirozené citlivosti dovnitř (pod hrudní kost, zpět k počátku).

Praktické výsledky úspěšných a současně radostných lidských životů ukazují, že racionální jednání a konání člověka musí být podřízeno liskému citu, intuici a radosti ze svých čistých myšlenek.

Vlastní emoční rovnováha, sebedůvěra a zdraví těla se tak každému člověku postupně posiluje v běžném životě prostřednictvím spontánně probíhajícího procesu Automediace®.

Automediace®

Automediace® je člověkem nevymyšlený přirozeně daný mechanismus – probíhající proces každého lidského života. Jeho vědomým poznáním můžete objevit Váš zcela jedinečný, autentický (proti dosavadnímu opačný) tvůrčí způsob a směr poznávání, rozhodování, jednání, výchovy a výuky, využívající přirozenou danost lidské psychiky, že prvotním nábojem každé myšlenky je emoční vjem a využívající důkazy z klinických výzkumů, že psychika člověka je geniální přirozeností nastavena tak, že opakovaným odevzdaným otevřeným prožitím emoční bolesti každou negativní emoci souvztažně mění (koreluje) k pocitu laskavého přijetí, smíření, radosti, svobody a nezávislosti.

„Svou“ Automediaci® můžete využívat Vaším vlastním zcela jedinečným způsobem i při praktikování nejrůznějších moderních metod a technik nebo při postupech podle různých prastarých praktik a učení o nutné rovnováze člověka s přírodními živly a ostatními živými i neživými součástmi přírody.

Automediace® se odlišuje:
od meditace (vyprázdnění mysli člověka k nalezení vnitřního klidu, prázdna a ticha),
od mediace (právnický termín pro vedení dvou znesvářených účastníků sporu třetí osobou, mediátorem, prostředníkem).

PRAKTICKY:

Můžeme “moderně” hlásat, že “jsme hyperkorektní”, že “emoce jsou škodlivé”, že jsme “zajatci svých emocí”, že zlu “nevěnujeme svou pozornost”, že “tomu nedáváme svou sílu”, že “tohle neřešíme”, že “staré myšlenkové programy musíme přeformátovat”, že v hlavě se chceme “přeprogramovat”, a tak dále, a tak dále.

Jenže emoce jsou univerzální nezničitelnou vesmírnou energií neustále se pohybující i skrze nás (panta rei) a tak teprve, až se dovrší dávka naší únosné bolesti, až nás přemůže smutek, únava, nebo dokonce nemoc, teprve pak jsme ochotni se zpomalit, zastavit, otevřít a poznat svou bolest a spočinout ve stavu odevzdanosti.

Chceme-li být k sobě patřičně laskaví, nemusíme na “dovršení dávky bolesti” čekat a můžeme využít zvědomění mechanismu Automediace® včas.

Není třeba být měkčí, hodnější, lepší, usměvavější, pomalejší… ani není třeba být tvrdší, výkonnější, razantnější, úspěšnější, rychlejší… Je třeba se statečně otevřít a odevzdat k cestě návratu do svého čistého prapůvodního středu rovnováhy – otevřít se cestě k vlastnímu vnitřnímu počátku. K sobě.

S citem, ale chytře a s vědomím, že inspirovat druhé můžeme jen tím, co sami vyzařujeme… Opustit totiž můžeme jen to, co jsme už poznali.

I Vám dává Vaše intuice jasné pokyny.
Můžete se včas vrátit k tvůrčímu životu ve štěstí, ke schopnosti laskavé inteligentní spolupráce.
Beze strachu. To umí Vaše Automediace®.