Kuriozity

Někdy to v životě klape jako hodiny.
Hradec Králové, Velké náměstí.

PREZIDENTOVI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY, MUDr. KUBKOVI SE NABÍZÍ BEZPLATNÁ PÉČE AUTOMEDIACE®

To aby nadále nehanobil dobré jméno tisíců poctivých českých lékařů svými afektními výkřiky, pro příklad naposled :
“Kdo rozmlouvá chemoterapii, je vrah.”, což řekl Milan Kubek např.11. 6. 2018 na DVTV, a bylo zveřejněno na aktuálně.cz , na TWITTER a jinde, a což je, kromě jiného, v přímém rozporu také s výsledky mnoha dnes už veřejně známých vědeckých výzkumů.
O tom, že podle MUDr. Kubka je bludem i čínská medicína, a to navzdory tisíciletým praktickým výsledkům této starobylé kultury, netřeba polemizovat.

Číst více

Péči nabízím panu prezidentovi pro bono já, jako jen maličká součást té “…šedé zóny, kterou nikdo neřeší a nikdo za ni nenese odpovědnost…”, a kterou, doufám, nehodlá pan prezident Kubek kontrolovat osobně.
Raději nám všem, panu prezidentovi Kubkovi zvlášť, přeji sílu k unesení odpovědnosti za vlastní život, obnovu zdravé sebereflexe a konečně také alespoň náznak pocitu osobní svobody.
Empiricky vnímám, že skuliny mezi paragrafy jsou proto, aby si každý z nás vybral, zda do nich vsune lidskost, etiku a úctu k tomu, co nás všechny vysoce převyšuje, tedy k podstatě života, nebo vsune svůj prostý strach jako počátek šíření agrese v ruce s pozemsky mocnou novou metlou, která dobře mete.
V úctě Marie Voříšková, kdysi dávno spontánně (placebo) uzdravená z karcinomu plic, majitelka ochranné známky Automediace®.

POLITIK ADVOKÁT V KOLIZI?

Otevřený dopis předsedovi České advokátní komory, váženému panu JUDr. Vladimíru Jirouskovi, s dotazem:
Jedná oprávněně JUDr. Cogan, advokát, jako tvrdý politik a ekonom více, než “jen” jako advokát jednající v souladu s povinnostmi podle Zákona o advokacii a Etického kodexu advokáta v ČR, a tedy než jako člověk, který chce lidem být spravedlivě prospěšným?

Odpověď předsedy České advokátní komory

„Většina rozumných advokátů po zvolení do zastupitelstva obce (tím spíše do funkce starosty) volí legitimní cestu prostřednictvím pozastavení výkonu advokacie…. Popisovaný případ však jednoznačně svědčí o tom, že výkon takové veřejné funkce a řádný výkon advokacie se povětšinou neslučují. Obecně lze přisvědčit názoru, že pokud někdo po dobu 10 měsíců nereaguje na žádost o poskytnutí právní služby, jde o jednání, jež je s etickými pravidly v kolizi.“