EDUKACE K ROVNOVÁZE AUTOMEDIACÍ®.

„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější : mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“

STEVE JOBS, zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 – 2011

Víme od odborníků, že naši nepohodu (stres) vyvolává zejména náš nedostatek předvídatelnosti a sebeovládání a že stres nezpůsobuje sama situace, ale naše reakce na ni. Z vlastních zkušeností ale nepochybujeme o tom, že stres způsobuje nejprve naše reakce tělesná a citová a teprve pak myšlenky racionální, či iracionální, zkrátka naši stresovou reakci způsobují naše nahromaděné neuvolněné záporné emoce. A víme také, že základem záporné emoce je strach. Proto už pro naše efektivní řešení své neradostné (stresové) situace není důležité odborné dělení příčin stresu (stresorů) na faktory sociální (př. nevěra, ponížení), fyzikální (př. hluk, zima), biologický (př. úraz, nemoc), či psychologické (př. nedostatek času, peněz), naopak, je důležité využít vlastních zkušeností, že úlevu prožijeme vždy v důsledku uvolnění svých bolavých emocí, kultivovaným vypouštěním svých strachů.

STRACHY potlačujeme nebo se otvíráme k transformaci uvolněním :
ŽENSKÉHO STRACHU z mužského násilí, protože prokazatelně přirozeně pozemsky vzato, mužský symbol je fyzicky silnější, než žena.
MUŽSKÉHO STRACHU z ženské lsti, protože prokazatelně přirozeně pozemsky vzato, ženský symbol je psychicky silnější, než muž.
STRACH Z VINY, strach ze selhání a provinění, neustálým zkoumáním MINULOSTI. (Iluze přijetí – odpouštěním druhým)
STRACH Z NEDOSTATKU, strach ze selhání a utrpení neustálým zkoumáním BUDOUCNOSTI. (Iluze přijetí – akcí k růstu ovládání a moci peněz)

V iluzi odstranění strachu je člověk hnán stále vpřed do boje, myslí, že CÍLEM je NALEZENÍ JISTOTY (předvídatelnost). Jenže se ukazuje, že pro civilizovaného člověka je jedinou uklidňující jistotou přijetí nejistoty. To proto, že “existence” je komplexně nepoznatelná a “pravda” je člověku nedosažitelná. Jediné možné poznání je V SOBĚ SAMÉM.

Proto je STRACH tím největším hybatelem vývoje lidstva.
Proto je starodávné trojjediné Boží oko umístěné uvnitř uprostřed trojúhelníku mezi stěnami BOLEST – POZNÁNÍ – LÁSKA.

Albert Einstein :
„NEJHLUBŠÍ A NEJVZNESENĚJŠÍ CIT, KTERÝ MŮŽEME ZAKUSIT, JE MYSTICKÝ PROŽITEK.“

Protože STRACH nebo LÁSKA to je STAV V NÁS UVNITŘ a tlačí se ven.

To je proces lidského života, proces autorské práce k poznání svého středu – Automediace®.

Kniha "ZPOVĚĎ ADVOKÁTKY… že všechno je správně ?”

Knihu jsem napsala pod pseudonymem Marie Voříšek pro kolizi mého vlastního jména s pseudonymem již nežijící Marie Šindelářové, která pod svým rodným příjmením Voříšková psala pohádky např. Cikánské.

Výňatek z knihy "ZPOVĚĎ ADVOKÁTKY… že všechno je správně ?” :

JAK Z TOHO VEN? JEDNODUŠE. DOVNITŘ!

Ačkoli je historicky doložitelným faktem, že se v současnosti na Zemi odehrává nejméně fyzického násilí, co lidstvo pamatuje, přesto vnímáme, že žjeme v šílené době.

Ani jako advokát nemohu namítnout nic proti slovům Jaroslava Duška slyšeným v Českém rozhlase 2, dne 27. 1. 2015: „Vytvořili jsme sami sobě svět, ve kterém se nevyznáme. Už ani pracovníci finančního úřadu se nevyznají v nových zákonech. Člen Nejvyššího soudu do novin řekne, že zákony jsou tak složité, že se v nich nevyznají ani soudci. Takže tady se někdo zbláznil, psychicky pomátl. Naše společnost má výhodu, nemusíme improvizovat, na všechno máme pokyny, vyhlášky, zákony a jejich následné novely. Ato, i když se ukáže, že nám život spíše komplikují, nepochybujeme, neptáme se, vykonáváme. Přestáváme být bdělí.“