AUTOMEDIACE®

Zákon č. 17/1991 Sb. O životním prostředí zdůrazňuje právo každého člověka na příznivé životní prostředí jakožto jedno ze základních práv člověka, když vychází ze skutečnosti, že člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody, připomínajíc si přirozenou vzájemnou závislost člověka a ostatních organismů a respektujíc přitom právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje.

Doporučení:
Nesnažte se textu rozumět, jen čtěte a ciťte přírodní živly. Čtěte prostě z místa pod svou hrudní kostí.
Emoce, které zavnímáte, sledujte a uvolňujte vertikálně ven do prostoru mimo živé bytosti.

Jeničky nebo nuly, ROZUM nebo CIT? Víte, že staří Řekové užívali dva časy, čas Chronos a čas Kairos? Chronologicky měřitelný Chronos a přítomnostní Kairos, jako čas správný právě teď? Nebo ráději lpíte na „své jistotě“ a tak nacházíte v minulosti vinu a do budoucnosti promítáte touhu po vítězství a strach ze selhání? Na prožívání přítomnosti nemáte čas?

ÉTER nabízí snění, nebo vše odvane… jak chceš!

Co když bezvýhradně, nejen v ekonomice, platí princip Vilfreda Pareta? Skutečně štěstí spočívá v rovnováze všeho? Tvoří právě ten nejmenší detail dokonalost celku? Doporučujeme ze zkušenosti: chcete-li žít ve štěstí, nerozumujte, ale více ciťte! Nekonečný živel éteru nabízí každému z nás dar poznání v sobě skrze ODEVZDANOST PŘÍTOMNOSTI.

Cítíte, co je Vaše jádro? Toužíte se vy-jádřit? PROJEVIT to něco nesmrtelné ve Vás ale nemůžete, dokud jste to nespatřili. Pokud se bojíte otevřít, tušíte, že ve Vás není jen čisto a musíte vynakládat množství energie na udržení uzavřenosti, vše mít neustále “pod kontrolou”, abyste ani Vy sami, ani Vaše okolí nespatřili, co skutečně ve Vás je. K vyjádření toho nejvyššího je ale nutná OTEVŘENOST.

ZEMĚ je ti oporou, nebo tě spoutá… jak chceš!

Pak, když se otevřeně projevíte, řeknete hrdě s úctou k sobě – tohle je ZE-MĚ! Výsledkem libosti z vlastní práce a vděčnosti za život na Zemi, je SEBEÚCTA. Úžas, obdiv a respekt před tím velikým a čistým ve Vás, tím, co máte stále s sebou „uprostřed“ svého těla, tím něčím, co není Vaše zásluha, protože jste to už k narození dostali, abyste to svým životem na Zemi rozvíjeli, nebo ničili…

Volíme závislost nebo svobodu. Někdy jsme si jisti, že oni (ona, on) nám ublížili, že oni jsou příčinou našeho strachu nebo zlosti. Vynakládáte mnoho energie, abyste své negativní emoce udrželi uvnitř sebe, a když už jste jejich zadržováním tak unaveni, že nemůžete dál, vystřelí Vaše emoce jako pružina? Příroda nás přesahuje, PŘIROZENÝ NEUSTÁLÝ POHYB zastavit nelze.

VODA přináší vláhu, nebo vše odnese… jak chceš!

Emoce a vztahy neustále pohání naše myšlenky. Pokud v sobě své negativní emoce nestlačujete příliš (latinské “de-pressus” stlačení) a vypustíte je do přírodních živlů namísto do lidí, nastane ve Vás lehký očistný “bod nula” a vrací se vnitřní rovnováha. Proč? Protože správně je směr opačný, nesvírat, neoddělovat, ale uvolňovat, vypouštět, vyzařovat: “e-motion” je POHYB VEN!

Stále věříte, že negativní emoce nesmíte mít a pokud je pocítíte, musíte je v sobě udusit, abyste zůstali „slušným“ člověkem? Když se Vám něco nelíbí, vyjádříte to otevřeně s čistotou v srdci? Nebo mlčíte a pak v sobě držíte pálení ohně, protože ztrácíte sami sebe, svou duši? Jenže oheň ve Vás je ale SÍLA K AKCI! Každá nemoc je ohnivou informací – můžeme ji vnímat jako vlastní dar poznání.

OHEŇ podněcuje k akci, nebo vše spálí… jak chceš!

Prostřednictvím své nemoci můžeme cítit, jak a čím sami sobě ubližujeme. Každá z miliard buněk lidského těla má paměť a informace jsou v neustálém pohybu, takže i mezi buňkami se předávají. Emoce pozitivní stejně jako negativní jsou přirozené a chtějí být prožity a poznány, jinak se somatizují.

                             K    S  E  B  E  P  O  Z  N  Á  N  Í  
ODHALTE PODVĚDOMÉ PROGRAMY SVÉHO ŽIVOTA

PROTOŽE ZÁKLADEM KAŽDÉ MYŠLENKY JE LIDSKÝ CIT, EMOCE

EDUKACE K ROVNOVÁZE AUTOMEDIACÍ®.

STEVE JOBS: „Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější : mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát…“
EMOCÍ SE NELZE ZBAVIT, LZE JE JEN PROŽÍT A POZNAT. TO JE TRANSFORMACE.

NÁVRAT K SEBEÚCTĚ KAŽDÉHO. UVNITŘ!

LUCIE: “Nebudu na tebe zlej – Tak klidně za mě se vdej – Ruce mi řetězy svaž – Dotáhni až před oltář – Láska je permisivní – Tak my dva perem se v ní – A sex je restriktivní – Já nejsem submisivní – Takhle to má bejt – Takhle tě mám rád – Roztáhlas křídla – A ve mně se shlídla…”
STRACH ZE SELHÁNÍ, Z NESCHOPNOSTI, Z BEZMOCNOSTI …
Co s tím ? Jak z toho ven ? Vyzkoušel jsem, že …