Ř E Š E N Í 

trvale efektivní?

 

  “ S  E  B  E  P  O  Z  N  Á  N  Í „

 

vertikálně uvolňujte své záporné
EMOCE
 

vysokofrekvenční informace
až k rovnováze všeho.