Cesta ke štěstí?
Úplně jinak!

bez úsilí, prostě lidsky

Po 30 letech advokátní praxe (na vlastní žádost z 1.8.2023 advokát č. 06365 z ČAK vyškrtnut) poskytuje pro sílu jedinečné čilosti a radosti každého člověka soukromé osobnostní konzultace i veřejné přednášky a besedy (drží certifikát Akademie múzických umění v Praze o splnění kvalifikačních předpokladů pro učitele uměleckých odborných předmětů na uměleckých školách a pro pedagogy volného času „kreativní pedagogika – pedagogická kondice“ č.j. 291/13/00168 ze dne 30.11.2013). Tak šíří osvětu o možném návratu citu lidskosti na Zemi, protože základem zdravého fungování společnosti je důvěra a etika. Každý člověk se prostřednictvím spontánně probíhajícího procesu Automediace® navrací životním sebe/poznáváním k důvěře, k sebeúctě, k vědomí přírodní a přirozené rovnováhy všeho. Sebeuzdravování každého jednotlivce se děje otevřeným kultivovaným prožíváním a přijetím vlastních negativních emocí až k transcendenci.

Radostná duše

je jediná v celém Univerzu, jednoDuše bezrozměrná, bez prostoru a bez času, tedy bez starostí…
Např. světový kosmolog Baron Martin Rees, emeritní prezident Královské společnosti, člen Sněmovny Lordů konstatuje, že Univerzum (Stvoření…) je nekonečné a že Vesmír, který jsme my lidé schopni vnímat, je asi jen 5 % všeho (toho nekonečného), a že člověk je schopen zázrak života přenést do Vesmíru mimo planetu Zemi s jedinou podmínkou – že život na Zemi sám nezničí dřív, než ho do Vesmíru povznese…

číst více

Studenti medicíny se na univerzitách učí, že lidská mysl (cit a rozum, neboli psychika) sestává z 5 % z vědomí (to je naše chytrá hlava, která sebevědomě „všechno“ ví) a 95 % naší mysli tvoří podvědomí (především uložené emoční programy pronikající do dětí spontánními vibracemi z jejich okolí), protože každý člověk se rodí poctivý, pravdomluvný a činorodý s touhou po poznání, tedy pracovitý.
Jak by potom mohlo být v dokonale spravedlivém Vesmíru jinak, než že to obrovské lidské podvědomí (a dokonce ještě zcela bezrozměrné nadvědomí) ovládá člověkovo 5 % vědomí? Jak by to mohlo být jinak, než že každá lidská myšlenka je řízena, hierarchizována, kontrolována a tak ovládána člověkovou emocí?
První profesor lékařské psychologie v ČR, pan Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., opakuje veřejně, že „Člověk není racionální tvor, nýbrž je emocionální bytostí jen občas schopnou racionálně myslet.“.
A propos, zkoušeli jste se někdy „hlavou“ naprogramovat k radosti, čilosti a zdraví?
Nefunguje to, viďte, emoce vládnou, zatlačit se nedají.
I to aktuálně vychytralé „…tohle je můj svět/vesmír a tamto/oni mě nezajímá, to se mě netýká…“ není nic než krutý sebeklam.
Trvale efektivní psychická úleva přichází jen poctivým niterným rozpouštěním strachu v sobě. Bolí to, ale spravedlivá odměna za poctivou sebereflexi, očišťování, usebrání, či kontemplaci je zaručena. Vesmír je spravedlivý, člověk je (prokazatelně např. oficiálním vědním oborem psychosomatikou) poznán jako mnohoúrovňová bytost.
Pamatujme, že už mudrcové Staré Číny objevili správně, že „Cokoliv se vědomě potlačuje, je současně spontánně podvědomě posilováno k růstu.“!
Važme si svých emocí, jsou darem našeho poznání sebe a tak všeho. Poznávejme, že v našich životech je všechno správně, co není radostné, to je užitečné pro náš další možný mentální růst.
Cílem je cesta.
Prostřednictvím spontánně probíhajícího každodenního života – v procesu Automediace® – se každý člověk navrací k emoční důvěře, k sebeúctě, k přírodní rovnováze v sobě.
Každý z nás je zcela jedinečným, proto každý sám rozhoduje, kam se bude ubírat na své cestě dál. Když už víme, že jsme po pěti civilizacích před námi již zaniklých právě šestá civilizace se splněnými sedmi zákony, jak píše známý egyptolog, dřívější prorektor Karlovy Univerzity, v knize „Sedm zákonů, jak se civilizace rodí, rostou a upadají“.
Takže ciťme!

Zdravé tělo

je přirozené. O ní ale dospělí říkali od dětství : „Malá, tlustá, kudrnatá“, když současně vychvalovali andělskou krásu její starší, štíhlé, tmavovlasé a pronikavě modrooké sestry. Ona tak svoje „povrchové“ tělo nenáviděla stejně, jako své zelené oči, na světě bez lásky se jí nelíbilo, a tak dospělým dělala aspoň to, za co ji chválili – vždycky všecko snědla, nikdy se neušpinila a ze školy jim nosila domů jedničky. Ještě neměla tušení, že lidská těla jsou schopna přirozeného sebeuzdravování…

číst více

„Tak furt nekňuč, že jsi šeredná, buď ráda, že se aspoň dobře učíš!“ říkali jí často, a ona bystře usoudila, že na světě musí ti v tělech mladších, menších a křehčích dělat to, co chtějí ti hrubší, větší a tvrdší.
Těšila se do života ženy, že sama dospělá už bude na druhých nezávislá, že bude konečně moci žít po svém, dělat pro lidi lásku.
Ve svém 17. roce jí slíbili dovolit první vánoční večírek. Pro své dysmenorrhoea se ale právě 17.prosince 1975 skácela na dlažbové chodbě a vyrazila si frontální zuby. Lékaři tehdy klidně konstatovali, že „pusinku zašili, pahýly zoubků zabrousili, pokračovat můžeme po Novém roce.“
S opuchlým obličejem, takže ještě šerednější, než obvykle, prožila zimní svátky v jinak zdravém těle „nafrněná“ sama doma. Silvestra po svých 18. narozeninách už si vzít nedala, i když všechno bylo jinak, než původně s kamarádkami domluvily. Když se pohledem v modrých očích onoho úplně utopila, uprostřed svého těla hned věděla, že právě s tímhle bude mít děti.
Tak s Voříškem nastal konec romantiky, která vlastně nikdy nezačala.
Po 15 letech „normálního“ manželství bez projevů citu jí diagnostikovali karcinom plic.
Věděla hned, že si tu děsivou nemoc udělala sama, že si do sebe jen ukládala letitý žal. Rodičům o své nemoci ani neřekla, synové byli malí, manžel říkal, že všechno vyřeší čas, že on chce mít klid.
Šourala se o vycházkách kolem chemií znečištěného Labe od jedné lavičky k druhé, protože dál bez pomoci druhého člověka nedošla. Vytrvale plakala a plakala a prosila někam nahoru, aby jí bylo dovoleno aspoň vychovat své syny, aby je nemusela nechat tady na Zemi bez mámy s nic necítícím otcem. Po půl roce váhání lékařů, zda invazivní medicínu ano, či ne, konstatovali nadšeně, že „se to zmenšuje“.
Vsugerovala si, že místo toho černého kusu uhlí, teď nosí v plicích u srdce probuzené světýlko, které k ní mluví, že ji duše informuje, že v přetvářce a pokrytectví se žít nedá, že před sebou nikdo neuteče.
Kdyby jí tehdy někdo řekl, že poctivým výdělkem za práci ve své právě otevřené (bez klientů) advokátní kanceláři své syny sama opečuje a jako kamarády odvede až k promocím, že se od nich dočká čtyř božských vnoučat, že bez jediné půjčky, daru nebo dědictví postaví v přírodě krásný dům a ještě procestuje celý svět… byla by si bývala jistá, že ten člověk je blázen.
Mezi nejrůznějšími etniky po celé Zemi se ujistila, že jediná zdravá závislost člověka je závislost na Zemi, že Země je člověku tělo, které ho živí.
Lze číst z Véd už 4 tisíce let: „Vývoj lidského ducha na Zemi má záměr poznat všecko. K tomu spotřebuje asi 1.430.000 inkarnací. A to všecko je teď.“ Proto pamatujme, že lidské tělo je přirozeně schopno sebeudzravení, zdravé tělo je dílem radostné duše. Příroda je nezničitelná.
Peníze se jíst nedají!

Lidskost

Jako nezávislý advokát (od r. 1991 komerční právník) v ČAK evid. č. 06365, se v souladu se svými bohatými životními zkušenostmi vždy domáhala práva a spravedlnosti holisticky a eticky.
Mnozí o ní říkali, že je naivní.
V roce 1999 obdržela ke své žádosti od ČAK písemný souhlas, že vedle advokacie může poskytovat pro zájemce také „osobnostní poradenství zdravého životního stylu“, to ale s upozorněním, aby zájemcům o osobnostní poradenství nenabízela advokátní služby, když propagace advokacie nebyla tehdy v souladu se zákonem možná.
Praxe života se ale ukazovala jinak…

číst více

Navštěvovali ji s důvěrou lidé s žádostí o poskytnutí právních služeb, mnozí ale už po úvodním rozhovoru chápali, že jejich lidské problémy vězí v jejich hluboce vytěsňovaných emocích a v potlačovaných a dlouhodobě neřešených konfliktech mezilidských vztahů. Tak si všichni začali uvědomovat, že soudy a státní instituce jejich problém lidskosti mohou řešit jen na té nejhrubší úrovni.
Ti, kteří se odvážili k sebereflexi a práci na sobě, brzy poznali, že i jejich trvale efektivní cestou ke štěstí je otevřený, poctivý, čestný a slušný smír a tak dál už právní zastoupení před státními institucemi nepořebovali. I některá rozhodnutí zjevně excesivní je přestávala dráždit.
Jejich duše se probouzely a tak uzdravovaly nejen jejich těla, ale i těla partnerů včetně vztahů v okolí.
Ačkoliv celoživotně politicky neorganizovaná, nezávislá a veřejnoprávně nečinná, v roce 2018 ji její nitro podnítilo k účasti na nejvýznamnější advokátní konferenci posledních let – Konferenci ke 100 letům české a slovenské advokacie v Luhačovicích. Tam v bloku „aktuální otázky advokacie“ přednesla svůj příspěvek „Etika v právu…“.
Předseda ČAK, pan JUDr. Vladimír Jirousek, tento přednes tehdy uvedl slovy: „Na závěr dnešního pracovního dne je připraven příspěvek o etice. Advokátku Voříškovou neznám, vybrala si téma odvážné, tak uvidíme.“
Po skončení potlesku advokátů v zaplněném sále řekl pan JUDr. Vladimír Jirousek do pléna: „Teď už advokátku Voříškovou znám, vážím si jí a děkuji, že na závěr našeho pracovního dne namalovala takovou krásnou tečku.“
Na následující víkendové zahradní slavnosti byla předsedou ČAK vyzvána, aby svůj příspěvek o etice zaslala k uveřejnění –
Etika v právu ZDE 
Geniálně řízenou náhodou byl příspěvek zveřejněn právě v den jejích 60. narozenin, 24.9.2018.
Možná tehdy právě jen citem nevyhodnotila správně, že po 25 letech právní praxe, měla už požádat z České advokátní komory o vyškrtnutí. Bývala by se nemusela jako aktivní advokát dožít právního marasmu zejména po roce 2019. Nemusela by se dočkat dokonce ani kárání, že po 30 letech advokátní praxe nyní údajně poškozuje dobré jméno advokacie, ačkoliv ve své holistické profesní činnosti ze svých celoživotně přísných zásad priority citu lidskosti, nutné poctivosti a pravdomluvnosti nezměnila nic…

Mgr. Marie Voříšková, automediátor®, exadvokát; T: +420 773 458 333; E: maria@voriskova.czinfo@automediace.cz
Praha 2 Vinohrady, Mánesova 44; nebo Centrum automediace® Horní Javoří u hradu Pecka;

VZDĚLÁVÁNÍ EMPIRIÍ : 
1979 – 1983 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze;
1983 – 1988 – Část. zaměstnanecká praxe, VČŘS, Plynostav a SBD Pce;
1981 – 1987 – Současně “mateřská dovolená” s dvěma syny;
1991 – Zkoušky pro privátní obchodně právní praxi dle z.č. 209/1990 Sb.;
1993 – Zkoušky správců konkursních podstat, u KS v Hradci Králové zapsána pod 34/93;
1993 – Cesta sebepoznání „Zlatá mysl“, manželé Bodákovi, Austrálie;
1993 – Přechod ohně „Zlatá mysl“, manželé Bodákovi, Austrálie;
1993 – Sebepoznání pro děti s rodiči „Zlatá mysl“, Bodákovi, Austrálie;
1994 – Výuka Hlubinné regresní abreaktivní psychoterapie, A. Dragomirecký, ČVUT Praha;
1995 – Holotropní dýchání, Zlatka Hálová, Ph.D., žák prof.S. Groffa, USA;
1995-96 Cvičení hathajoga, S. Lebeda, Pardubice;
1996 – Advokátní zkoušky- z.č. 85/1996 Sb., advokát v ČAK č.06365;
1997-99 – Vzdělávací prožitkové semináře PSYPOS, J.Lengyel a cesty celou Evropou, vč. Velké Británie, Irska a různých ostrovů Řecka ;
1996-00 – Cvičení Tai tchi, J. Pletánek, Pardubice;
1999 a 2002 – Poznávání arabské Afriky, odkazy Egypta a světa Muslimů;
2000 – 2007 – výstavba střediska automediace® v Horním Javoří u Pecky;
2000 – Poznatky z cest po Rusku – Moskva až Kazachstan  (inspiro S.N.Lazarev);
2001 – Výukový kurz Shiatsu, J. Pletánek, Pardubice;
2002-09 – Osobní koučing cvičení Cchi-kung, Nová Paka;
2007 – Rodinné konstelace, J. Bílý, žák mistra OSHO;
2007 – Systemické konstelace pro pomáhací profese, J. Bílý, žák OSHO;
2007 – Poznávání Ameriky – Kanada, Ontário, po stopách Irokézů;
2008 – Léčení světlem, Dar-Ja, žák Barbary A. Brennan – Ruce světla;
2009 – Tantra, s John Hawken, šamanské lóže Dreamweavers Morningstar;
2009 – Poznávání života domorodců na Kanárských ostrovech;
2009 – Výuka Lymfodrenážní masáže a TAO, B. Tichanovský, Tibet;
2010 – Poznávání Ameriky v Peru a Bolívii, Inků a předinckých národů;
2011 – Poznávání ostrova Island – cesty po stopách Vikingů;
2011 – Poznávání ostrova Kréta – jako ostrova řeckých bohů;
2011- DAMU Praha, účast na výzk. projektu prof. I. Vyskočila – Dialogické jednání;
2011-13 Akademie múzických umění v Praze, certifikované studium
           kreativní pedagogiky a pedagogiké kondice na katedře ATAP DAMU;
2014 -15 Příprava knihy „ZPOVĚĎ ADVOKÁTKY …že všechno je správně?“;
2015-18 Pohodička s novorozenými vnoučaty;
2019 – Cesta kolem světa (Praha, Frankfurt, Canada Vancouver, přes Pacific do New Zealand, Auckland, Queenstown a Christchurch, Austrálie Sydney, SAE Dubai, Praha);
2020 – zkušební očistec Kovid…

Don Juan: Učení Los nuevos videntes (výňatek) „Osobní síla (duše) je tím, co rozhoduje, kdo může z tohoto odhalení něco získat a kdo nikoli… Málo, pramálo lidí je ochotno jí naslouchat. Ještě méně jich je ochotno jednat v souladu s tím, co slyšeli. A z těch, kteří jsou ochotni podle toho také jednat, má jenom pár dostatek osobní síly, aby svými činy něčeho dosáhli. Tím se tajemství učení čarodějů redukuje na rutinu. Rutinu tak prázdnou, jako je kterákoli jiná.”